آب بندی

توضیحات محصول

آب بند سطوح ساختمان (محافظ نما)

عایق رطوبتی نفوذگر

عایق رطوبتی امولسیونی

آب بند ملات

آنی گیر

آبگریز نما سیلیکونی

عایق پودری پلیمری(کیمیا بام)

آب بندی

آب بند سطوح ساختمان (محافظ نما)

عایق رطوبتی نفوذگر

عایق رطوبتی امولسیونی

آب بند ملات

آنی گیر

آبگریز نما سیلیکونی

عایق پودری پلیمری(کیمیا بام)