گروه فنی و مهندسی دکوتیس

طراحی نظارت و اجرای پروژه های لوکس ساختمانی از صفر تا صد (بازدید و مشاوره رایگان)

بازسازی ساختمان های مسکونی,تجاری و اداری ‚بازسازی ویلا‚نمای ساختمان‚سرویس بهداشتی‚آشپزخانه و…

تغییر در محل زندگی به داشتن روحیه شاداب در زندگی کمک بسیار زیادی میکند ، بازسازی ساختمان یکی از این تغییرات میباشد که هم از نظر علمی و هم از نظر امنیت برای هر منزل مسکونی واجب است.عمر مفید هر خانه حدود ۲۵ سال میباشد که از نظر مهندسین بعد از این زمان منزل مسکونی نیاز به تعمیرات دارد.بازسازی کابینت ،بازسازی داخلی منزل و غیره. عملیات عمر مفید ساختمان را افزایش میدهد و باعث میشود از نظر روحی و روانی تاثیرات مثبتی در زندگی شما به وجود بیاید.

بازسازی ساختمان را نیز می توان این گونه تعریف کرد که از نظر بازسازی به دو سطح تقسیم می شود:

۱- بازسازی ساختمان بصورت کلی :بازسازی ساختمان به صورت کامل به شکلی می باشد که زیرساخت های داخلی و تمام دیوار ها را تخریب و سپس دوباره طبق قرارداد و نقشه های مشخص شده شروع به بازسازیساختمان می کنیم.

۲-باز سازی بصورت جزئی : در بازسازی ساختمان به صورت جزئی دیگر زیر ساخت های داخلی و تمام دیوار ها تخریب نمی شوند و فقط قسمتی از دیوار ها به صورت جزئی تخریب می شود و نوسازی و بازسازی انجام می شود .

بازسازی سرویس بهداشتی و حمام

طراحی و بازسازی واحد مسکونی در عظیمیه کرج

گروه فنی و مهندسی دکوتیس

طراحی نظارت و اجرای پروژه های لوکس ساختمانی از صفر تا صد (بازدید و مشاوره رایگان)

بازسازی واحدهای مسکونی‚تجاری و اداری‚بازسازی ویلا‚بازسازی نمای ساختمان‚آشپزخانه‚سرویس بهداشتی‚اتاق خواب و پذیرایی و…

گروه تخصصی بازسازی و دکوراسیون داخلی دکوتیس